HDL cholesterol_S
Cholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 3 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0,73 1,17 mmol/l
1M 12D 11M 30D 0,94 1,26 mmol/l
1R 10R 1,11 1,83 mmol/l
11R 15R 1,27 1,71 mmol/l
F 16R 99R 1,20 2,70 mmol/l
M 16R 99R 1,00 2,10 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, Klinická biochemie a metabolismus 1/2010
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší silná hemolýza.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Ostatní: Zvýšená koncentrace volných mastných kyselin a denaturovaných proteinů může způsobit falešně zvýšené výsledky HDL-cholesterolu.

Poznámka:
Doporučené hodnotící meze pro prevenci KVO.

Informace k metodě:
HDL-cholesterol v séru