HBeAg_S
HBeAg (S; arb. konc. [-] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 12 [týden]

Hodnocení: negativní / pozitivní
Tabulka hodnocení výsledků : Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.

Informace k metodě:
Diagnostické markery virové hepatitidy B