Hemoglobin (Hgb)
Hemoglobin (Krev; hmot. konc. [g/l] abs. spektrofotometrie)

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 0D 140 220 g/l
1D 1T 135 205 g/l
1T 1D 2T 125 205 g/l
2T 1D 4T 117 190 g/l
4T 1D 5M 28D 95 140 g/l
5M 29D 2R 105 135 g/l
2R 1D 6R 115 135 g/l
6R 1D 12R 115 155 g/l
12R 1D 15R 120 160 g/l
F 15R 1D 99R+ 120 160 g/l
M 15R 1D 99R+ 135 175 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015.

Analytické zvýšení
leukocytóza, lipémie, abnormální protein
Interference:
chylozita (potlačení absorbance měřeného média), ikterus

Informace k metodě:
Krevní obraz