Glukosa_U
Glukóza (Moč; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 24 [hodina]

Interference:
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.

Poznámka:
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
U_glukosa, glukosa v moči