T4 volný_S, tyroxin v séru volný
T4 volný (S; látková konc. [pmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Odběr na stanovení FT4 u pacientů léčených levotyroxinem (T4) se má provádět vždy před užitím tablety obsahující T4 (zvýšené hodnoty volného tyroxinu (fT4) přetrvávají 4 až 6 hodin po požití).
Odběr: mezi 7-16 h (s ohledem na cirkadiánní rytmus TSH)

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R+ 12,0 22,0 pmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas e 601/602

Interference:
Ikterus: ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření.
Léčiva:
V in vitro studiích způsobily léky Furosemid a Levothyroxin zvýšené hodnoty fT4 při denních terapeutických dávkách.

Informace k metodě:
T4 volný v séru, S_fT4