Frakční exkrece sodného kationtu
Frakční exkrece Na (Pt(ledviny); poměr obj. toků [%] vzorec 1)

Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: S_NA, U_NA, S_CREA, U_CREA

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R 0,4 1,2 %
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)

Poznámka:
U_NA * S_CREA * 0,001 / S_NA * U_CREA

Informace k metodě:
Frakční exkrece sodného kationtu