Estradiol_S
Estradiol (S; látková konc. [pmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 20 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 0,5 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 20 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
M 0D 99R 146 pmol/l
F 1R 13R 110 pmol/l
F 14R 55R 71,6 529 pmol/l FOLIKUL
F 14R 55R 235 1309 pmol/l OVUL
F 14R 55R 205 786 pmol/l LUTEAL
F 56R 99R 118 pmol/l MENOP
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Advia Centaur XP.

Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference

Informace k metodě:
Estradiol v séru