Erytrocyty (RBC)
Erytrocyty (Krev; num. konc. [10^12/l] počítání částic (imp.))

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 0D 4 6,6 10^12/l
1D 1T 3,9 5,9 10^12/l
1T 1D 2T 3,6 6,2 10^12/l
2T 1D 4T 3,2 5,8 10^12/l
4T 1D 5M 28D 2,9 4,9 10^12/l
5M 29D 2R 3,7 5,3 10^12/l
2R 1D 6R 3,9 5,3 10^12/l
6R 1D 12R 4 5,2 10^12/l
12R 1D 15R 4,1 5,3 10^12/l
F 15R 1D 99R+ 3,8 5,2 10^12/l
M 15R 1D 99R+ 4 5,8 10^12/l
Zdroj referenčních mezí:
Od 15R 1D: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015.

Analytické snížení:
agregace erytrocytů (chladový aglutinin), mikrocytóza, fragmentované erytrocyty, erytroblasty
Analytické zvýšení
leukocytóza, obrovské trombocyty

Informace k metodě:
Krevní obraz