C-peptid_S
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Ihned po odběru transportovat do laboratoře.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R 268 1274 pmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Advia Centaur XP. Referenční rozmezí bylo stanoveno na základě vyšetření vzorků séra 132 zjevně zdravých jedinců odebíraných na lačno. 95% hodnot C-peptidu bylo v rozmezí 268 - 1274 pmol/l.

Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference

Informace k metodě:
C-peptid v séru