Cl_B, chloridy v krvi
Cl (Krev; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast s protisr. úpravou, Ca balanc. heparin (Sarstedt)
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do stříkaček nebo kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Lze stanovit z jednoho odběru společně s ABR na vícekanálových analyzátorech.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy na vícekanálových analyzátorech ABR, krevních plynů, iontů, glukosy a laktátu.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 1M 11D 96 116 mmol/l
1M 12D 11M 30D 95 115 mmol/l
1R 15R 95 110 mmol/l
16R 99R 98 107 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Informace k metodě:
Chloridy_S,_B