Cirkulující imunitní komplexy_S
Cir. imunitní komplexy (S; rel. látková konc. [1] turbidimetrie)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Normální hodnota: < 1,1 index pozitivity (i.p.)
Zvýšení cirkulujících imunokomplexů je nespecifickým jevem u imunokomplexových chorob, SLE, glomerulonefritid, vaskulitid, revmatoidní arthritidy, ale mohou být zvýšeny i u chronických infekčních onemocnění.

Interference:

Poznámka:
Normální hodnota: < 1,1 index pozitivity (i.p.)
Zvýšení cirkulujících imunokomplexů je nespecifickým jevem u imunokomplexových chorob, SLE, glomerulonefritid, vaskulitid, revmatoidní arthritidy, ale mohou být zvýšeny i u chronických infekčních onemocnění.