Karbamazepin_S
Karbamazepin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Roche -příbalový leták.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R 20 40 µmol/l
Rozmezí poskytuje jen vodítko pro interpretaci spolu s dalšími klinickými symptomy a nesmí být bráno jako jediné kritérium pro nastavení dávkování.
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas c 501/502 a c 701/702
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012
Abbott Laboratories, Diagnostics Division: Therapeutic Drug Monitoring Clinical Guide, Second Edition

Interference:
Hemolýza: Vyšetření ruší silná hemolýza.
Celková bílkovina: Bez interferencí celkové bílkoviny až do 13 g/dL.

Informace k metodě:
Karbamazepin