CA 19-9_S
CA 19-9 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Není určeno pro necílené pátrání po tumoru. U verifikovaných tumorů se stanovuje v definovaných intervalech, aby bylo možné postihnout dynamiku procesu.
Lze použít zkumavky se separačním gelem.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
18R 83R <30,9 kU/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Advia Centaur XP. Referenční rozmezí bylo stanoveno na základě vyšetření 600 zjevně zdravých jedinců ( muži 18 - 83 let, medián 41 let; ženy 18 - 83 let, medián 38 let). Horní referenční mez byla definována jako 95. percentil sledovaných hodnot.

Informace k metodě:
CA 19-9 v séru