CA 125_S
CA 125 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Stanovení není určeno pro screening nebo určení diagnosy. U verifikovaných tumorů se stanovuje v definovaných intervalech, aby bylo možné postihnout dynamiku procesu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Zabraňte hemolýze, nevhodné je ikterické a chylózní sérum. Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R <30 kU/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Advia Centaur XP. Horní hranice referenčních hodnot, definovaná jako 97,5 percentil sledovaných hodnot, byla stanovena na základě vyšetření 239 vzorků séra zjevně zdravých žen ve věku od 17 do 79 let (průměrný věk 48 let).

Analytické snížení:
nezpracovávat séra hemolytická, chylózní a ikterická
Analytické zvýšení
nezpracovávat séra hemolytická, chylózní a ikterická

Informace k metodě:
CA 125 v séru