Anti-parietální buňky IgG (titr)_S
Anti-parietální buňky IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Normální hodnota: negativní
Semikvantitativní hodnocení pozitivních nálezů: + až +++
Zdroj referenčních mezí:
příbalový leták výrobce diagnostické soupravy Bio Systems

Interference:

Poznámka:
N