P-ANCA IgG (titr)_S
P-ANCA IgG (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ arb.j.
Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů NIF - perinukleární (p-ANCA).
normální hodnota: negativní.
Jako atypická pANCA je označena klinicky málo významná ANCA bez přítomnosti anti MPO protilátek, tento fluorescenční obraz vzniká většinou na podkladě přítomnosti antinukleárních protilátek.
Zdroj referenčních mezí:
příbalový leták výrobce diagnostické soupravy Inova Diagnostic

Interference:

Další informace:

ANCA NIF

Stanovení protilátek proti cytoplazmě neutrofilních granulocytů metodou nepřímé imunofluorescence na etanolem fixovaných neutrofilních granulocytech. V případě pozitivního výsledku je určen typ fluorescence: cytoplazmatická (cANCA), perinukleární (pANCA) nebo atypická  (aANCA),  séra s obrazem pANCA a aANCA jsou dále konfirmovány na formalínem fixovaných neutrofilních granulocytech pro odlišení typické p ANCA a jiných, klinicky nevýznamných ANCA obrazů . Antigenní specifita je dále vyšetřena pomocí ELISA metody vyšetřením  a-MPO, a-PR-3, ev.  proti dalším ANCA antigenům (elastáza, lactoferrin, lysozomy, cathepsin G, enoláza). 

Obrazu p-ANCA odpovídají většinou protilátky proti myeloperoxidáze, specifické pro mikroskopickou polyarteritidu, syndrom Churg-Straussové,  polyarteritis nodosa

Obrazu  c-ANCA  odpovídají většinou protilátky proti proteináze 3 specifické pro  Wegenerovu granulomatózu.