Amoniak_P
Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] *)

Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K2EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Před odběrem nekouřit. Dodržet poměr protisrážlivého činidla a krve, nepoužívat jiné antikoagulanty než doporučené. Zabraňte hemolýze.
Pro transport do laboratoře je možno využít potrubní poštu. V tom případě vzorek bezprostředně po odběru (bez 20minutového stání při pokojové teplotě) odešlete do laboratoře, není nutno jej chladit.
V ostatních případech stále platí, že vzorek musí být ihned po odběru transportován do laboratoře při teplotě tajícího ledu. Krev nesmí zmrznout!
Vzhledem k nestabilitě analytu požadujte vyšetření pouze v režimu statim nebo vitální indikace!

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 2 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita separované plasmy v dobře uzavřené nádobce. Dlouhodobé skladování plasmy při -30 °C. (NČLP)
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Zcentrifugovat, předat ihned ke zpracování.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 17 91 µmol/l
1M 11D 1R 15 72 µmol/l
1R 15R 14 65 µmol/l
16R 99R 0 60 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Děti: LP - Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Interference:
Hemolýza: hemolýza koncentraci amoniaku zvyšuje, protože erytrocyty obsahují 2-3krát vyšší koncentraci než plasma
Lipemie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva:
Cefoxitin a Intralipid způsobují uměle vysoké a nízké výsledky amoniaku při terapeutické hladině léčiva.
Terapeutické koncentrace Sulfasalazinu a Sulfapyridinu v plazmě mohou vést k falešným výsledkům.
Temozolomid může při terapeutických koncentracích vést k nesprávným výsledkům.
Terapeutické koncentrace Sulfasalazinu a Sulfapyridinu v krvi mohou vést k falešným výsledkům.
Temozolomid může při terapeutických koncentracích vést k nesprávným výsledkům.

Informace k metodě:
Amoniak v plasmě