Albumin_U
Albumin (Moč; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 4 [týden]
při -20°C: 24 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
NČLP

U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.
V souladu s posledními doporučeními IFCC a dalších odborných společností je vhodnější vyšetření albuminu v moči ve formě poměru albumin / kreatinin (ACR - albumin creatinine ratio).

Interference:
Hemolýza: hemolýza ruší vyšetření

Poznámka:
Přednost má stanovení ve sbírané moči během nočního odpočinku (sběr "overnight").