Albumin_S
Albumin (S; hmot. konc. [g/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 30 [den]
při -20°C: 10 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
NČLP

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 27,0 33,0 g/l
1M 12D 11M 30D 35,0 53,0 g/l
1R 15R 35,0 53,0 g/l
16R 99R 35,0 53,0 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Dati F, Schuman G, Thomas L et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Biochem 1996; 34:517-520
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2013

Interference:
Hemolýza: velmi silná hemolýza ruší vyšetření
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.