Anti-Helicobacter pylori _S
Anti-Helicobacter pylori IgG (S; arb. látková konc. [U/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Kvalitativní hodnocení: negativní, hraniční, pozitivní
Vyšetření hraničních vzorků je zapotřebí opakovat z nového odběru za 2 až 6 týdnů.
Zdroj referenčních mezí:
firemní návod pro stanovení, TestLine

Interference: