Anti-HBs_S
Anti-HBsAg (S; arb. konc. [-] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Možno použít zkumavky se separačním gelem

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 6 [den]
při -20°C: 12 [týden]

Hodnocení: negativní / pozitivní
Tabulka hodnocení výsledků : Národní číselník laboratorních položek 02.36.01

Interference:
In vitro testy byly prováděny na 17 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference

Informace k metodě:
Diagnostické markery virové hepatitidy B