Albumino-globulinový kvocient_S
Albumino-globulinový kvocient (S; hmot. poměr [1] *)

Upozornění k odběru:
Počítaný parametr. Součást elektroforetického vyšetření bílkovin v séru.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do 2 - 3 pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na elektroforetické vyšetření.

Stabilita po preanalytické úpravě:

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 1,44 4,00 1
4T 1R 1,22 3,17 1
1R 15R 1,50 4,88 1
16R 99R 1,08 1,86 1
Zdroj referenčních mezí:
Interlab G26 - příbalová informace
Děti: NČLP

Poznámka:
Poměr albumin/globuliny ( A/G).