Anti-Borrelia burgdorferi IgM (i.p.)_S
Anti-Borrelia burgdorferi IgM (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] ELISA)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <1,1 arb.j.
pozitivní: větší než 1,1 i.p.
Vyšetření vzorků hraničních, tj. s indexem pozitivity 0,9 až 1,1 je zapotřebí opakovat z nového odběru za 3 až 6 týdnů
Zdroj referenčních mezí:
firemní návod pro stanovení, metoda ELISA

Interference:

Další informace:

Orientační hodnocení reaktivity jedince

Borrelia burg.  IgM

Borrelia burg.  IgG

Stav

-

-

negativní

+

-

hraniční:opakovat odběr / pozitivní: primoinfekce 

+

+

doznívající akutní fáze / reaktivace

-

+

anamnestické protilátky / chronický stav

 

V případě pozitivity IgM doporučujeme konfirmaci metodou WB (externí laboratoř).

Lze použít zásobní sérum, informujte se v imunologické laboratoři

Výsledné hodnocení vždy podle klinického stavu pacienta.