Alfa-2-globulin _S; hmot. podíl, elektroforeticky
Alfa-2-globulin absolutně (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo-agaróza)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do dvou či tří pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na toto vyšetření.

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 3 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Guder (Masopust Klinická biochemie Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I.část)

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 0,060 0,120 1
4T 1R 0,070 0,180 1
1R 15R 0,070 0,130 1
16R 99R 0,095 0,144 1
Zdroj referenčních mezí:
Interlab G26 - příbalová informace
Děti: Národní číselník laboratorních položek 02.36.01