Základní koagulační vyšetření

Aktivovaný parciální tromboplastinový test
Aktivovaný parciální tromboplastinový test - ratio
Antitrombin (anti-IIa aktivita)
Antitrombin (anti-Xa aktivita)
D Dimery
Etanol gelifikační test
Fibrinogen (Faktor I)
LMWH - stanovení anti-Xa aktivity
Protrombinový čas
Protrombinový čas - INR
Protrombinový test - ratio
Trombinový test
Trombinový test - ratio