Základní koagulační vyšetření

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
Aktivovaný parciální tromboplastinový test - poměr
Antitrombin (anti-IIa aktivita)
Antitrombin (anti-Xa aktivita)
D Dimery
Etanol gelifikační test
Fibrinogen (Faktor I)
LMWH - stanovení anti-Xa aktivity
Protrombinový čas (Tromboplastinový čas)
Protrombinový čas (Tromboplastinový čas) INR
Trombinový čas