Vyšetření primární hemostázy

Fragilita kapilár - přetlaková metoda (Rumpel-Leede)
Krvácivost dle Ivyho