V

25-hydroxyvitamin D_S
Valproát_S
Vankomycin_S , hmotnostní koncentrace [mg/l]
Vazebná kapacita Fe_S celková (TIBC)
Vitamin B12_S