Funkční testy ledvin

Albumin_dU
Clear. kreatininu odhad (Schwartz)
Clear. kreatininu odhad CG
Clear. kreatininu odhad_CKD-EPI
Clear. kreatininu odhad_LM (Lund-Malmö)
Clear. kreatininu odhad_MDRD
Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clearance kreatininu
Clearance kreatininu korigovaná
Clearance osmolální
Cystatin C_S
eGF z hodnot cystatinu C
Frakční exkrece draselného kationtu
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece sodného kationtu
Frakční exkrece vody
Kreatinin_dU (Jaffé)
Kreatinin_dU enzymově
Kreatinin_S (Jaffé)
Kreatinin_S enzymově
Kreatinin_U (Jaffé)
Kreatinin_U enzymově
Tubulární resorpce vody