Vyšetření z plazmy / plné krve

ABR - pH, krevní plyny, oximetrie
Amoniak_P
Base excess_B
Ca ionizované_B, vápník ionizovaný v krvi
Cl_B, chloridy v krvi
Glukosa_B
Glukosa_P
Hemoglobin A1c_B
Homocystein_P
K_B, draslík v krvi
Karbonylhemoglobin_Hemoglobin(B)
Laktát_B
Laktát_P
Methemoglobin_Hemoglobin(B)
Na_B, sodík v krvi
Orální glukosový toleranční test
Oxid uhličitý (celkový) TCO2_B počítaný parametr
Parathyrin intaktní_P (iPTH)
pCO2_Bc, parciální tlak CO2 v kapilární krvi
pCO2_Bv, parc.tlak CO2 ve venózní krvi
pH_Ba - arteriální krev
pH_Bc - kapilára
pH_Bu - pupečník
pH_Bv - venózní krev
pO2_B, parciální tlak kyslíku v krvi
pO2_Bv, parc. tlak O2 ve venosní krvi
Saturace hemoglobinu kyslíkem_B