P

Fenylalanin_S
P_dU, odpad fosforu v moči za 24 hodin
P_S, anorganické fosfáty v séru
P_U, fosfor v moči
Parathyrin intaktní_P (iPTH)
Parathyrin intaktní_S (iPTH)
pCO2_B, parciální tlak CO2 v plné krvi
pH _U semikvantitativně
pH_B, pH plné krve
PlGF_S
pO2_B, parciální tlak O2 v plné krvi
Prealbumin_S
Progesteron_S
Prokalcitonin_S (PCT)
Prolaktin_S
Protein celkový_dU
Protein celkový_S
Protein celkový_U
Protein celkový_UF (dialyzát/prom.ery)
Protein celkový_UF (punktát/drén)
Protein/kreatinin_U (PCR - protein creatinine ratio)
Protein_U semikvantitativně
PSA - podíl volné frakce_PSA (S)
PSA celkový_S, prostatický specifický antigen v séru
PSA volný_S
sFlt-1/PlGF_S