O

Krev _F, okultní krvácení ve stolici
Opiáty _U - průkaz
Orální glukosový toleranční test
Osmolalita_S
Osmolalita_U
Oxid uhličitý (celkový) TCO2_B počítaný parametr