M

M-komponenta (kvantifikace) _U
M-komponenta (kvantifikace)_S
Metadon_U - průkaz
Metamfetamin_U - průkaz)
Methemoglobin_Hemoglobin(B)
Mg_dU, odpad hořčíku močí za 24 hodin
Mg_S, hořčík v séru
Mg_U, hořčík v moči
Moč - morfologické vyšetření
Moč - chemické vyšetření
Myoglobin_S