F

Fe_S, železo v séru
Fencyklidin _U - průkaz
Fenobarbital_S
Fenytoin_S
Feritin_S
Folát_S, kyselina listová v séru
Folitropin_S, FSH
Frakční exkrece draselného kationtu
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece sodného kationtu
Frakční exkrece vody