CH

Aterogenní index_S
HDL cholesterol_S
Cholesterol_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Cholesterol_S
CHS_S , cholinesterasa v séru
LDL cholesterol _S výpočet