C

C-peptid_S
CA 125_S
CA 15-3_S
CA 19-9_S
Ca/kreatinin_U
Ca_dU, odpad vápníku močí za 24 hodin
Ca_S, vápník celkový v séru
Ca_U, vápník v moči
CEA_S
Ceruloplazmin_S
CK MB mass_S, isoenzym MB kreatinkinasy v séru
CK MB_S, isoenzym MB kreatinkinasy v séru
CK_S, kreatinkinasa v séru
Cl_B, chloridy v plné krvi
Cl_dU, odpad chloridů močí za 24 hodin
Cl_S, chloridy v séru
Cl_U, chloridy v moči
Cl_UF, chloridy_nespecifikovaná tekutina
Clear. kreatininu odhad (Schwartz)
Clear. kreatininu odhad CG
Clear. kreatininu odhad_LM (Lund-Malmö)
Clear. kreatininu odhad_MDRD
Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clearance kreatininu
Clearance kreatininu korigovaná
Clearance osmolální (ClearOsm)
CRP_S
Cystatin C_S
eGFR (CKD-EPI)_Pt(ledviny)
iCa_B, ionizovaný vápník v plné krvi
TCO2_B, celkový oxid uhličitý v plazmě (výpočet)