Buněčná imunita

Buňky CD11a+_Leukocyty
Buňky CD11b+_Leukocyty
Buňky CD11c+_Leukocyty
Buňky CD16+/56+_Krev
Buňky CD16+/56+_Lymfocyty
Buňky CD18+_Leukocyty
Buňky CD19+_Krev
Buňky CD19+_Lymfocyty
Buňky CD25+_Krev
Buňky CD3+/CD4+_Krev
Buňky CD3+/CD4+_Lymfocyty
Buňky CD3+/CD8+_Krev
Buňky CD3+/CD8+_Lymfocyty
Buňky CD3+/HLA-DR+_Krev
Buňky CD3+/TCR alfa, beta_Krev
Buňky CD3+/TCR alfa, beta_Leukocyty
Buňky CD3+/TCR gama, delta_Krev
Buňky CD3+/TCR gama, delta_Leukocyty
Buňky CD3+_Krev
Buňky CD3+_Lymfocyty
Buňky HLA-DR+_Krev
Buňky HLA-DR+_Lymfocyty
Buňky HLA-DR+_Lymfocyty CD3+
Fagocytární aktivita_Leukocyty_oxidační vzplanutí
Fagocytární index_Leukocyty
HLA B27_Lymfocyty