B

Barbituráty (průkaz)_U
BE_B, Base excess v plné krvi
Benzodiazepiny (průkaz)_U
Beta-2-mikroglobulin_S
Beta-globulin_S; hmot. podíl, elektroforeticky
Bilirubin celkový_S
Bilirubin přímý_S
Bilirubin_U semikvantitativně
HCO3 aktuální_P, aktuální bikarbonáty v plasmě