G-01 Pokyny

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: ULD_LP 36

verze dokumentu

: 02

platí od

: 24.04.2013

Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

G-01 Pokyny

 

Pokyny pro oddělení

 

 Preanalytické vlivy

 

Odběr žilní krve, zdroje chyb

Odběr krve na ABR

Odběr moče na biochemické vyšetření

Odběr stolice na průkaz okultního krvácení (detekce lidského hemoglobinu)

Zasílání likvoru při susp. pur.memingitidě

Odběr aspirátu kostní dřeně - morfologické vyšetření

 

Pokyny pro pacienty:

 

Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče

Pokyny pro pacienta k odběru stolice

 

Odběr moče pro mikrobiologické vyšetření

Odběr stolice pro mikrobiologické vyšetření

Odběr stolice pro parazitologické vyšetření