Odběr stolice na OK

Pokyny/Pokyny pro spolupracující oddělení

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 17.07.2015

Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Odběr stolice na průkaz okultního krvácení (detekce lidského hemoglobinu ve stolici)

 

 

Postup: