Odběr stolice na průkaz okultního krvácení (detekce lidského hemoglobinu ve stolici)

 

 

Postup: