C-05 Používaný odběrový systém

 

Informace a postupy správných odběrů naleznete v kapitole LP_Pokyny.

 

Pro vyšetření biochemická, hematologická a imunologická

V rámci FNKV se pro odběr žilní krve používá uzavřený vakuový odběrový systém Vacuette. Odběrové zkumavky, držáky a jehly jsou určené k používání společně jako systém odběru venózní krve a jsou používány pro vlastní odběr, transport krevního vzorku a přípravu séra, plazmy nebo plné krve v klinické laboratoři. Plastové odběrové zkumavky mají předdefinované vakuum pro přesný objem odebrané krve a obsahují jehlu s dvojím zakončením s bezpečnostním ventilem. Jsou opatřeny bezpečnostními uzávěry, které jsou barevně rozlišeny.

 

Laboratoř přijímá materiál i v odběrových systémech jiných výrobců než Vacuette. Při odběru je třeba dodržet typ odběrového materiálu, barvy víček na zkumavkách nejsou u všech výrobců zkumavek stejné.

 

Úsek biochemie

Úsek hematologie

Úsek imunologie

Úsek genetiky

Úsek mikrobiologie

-       Dýchací cesty

-       Ucho

-       Oko

-       Centrální nervový systém

-       Pohlavní ústrojí

-       Močové ústrojí

-       Kůže a povrchové stěry

-       Rány, hluboké defekty a tkáně

-       Tekutý materiál (obsah dutin, punktáty, hnisy)

-       Kardiovaskulární ústrojí

-       Zažívací ústrojí

-       Otisková metoda

-       Cizorodý materiál

-       Hemokultivace

-       Parazitologie

-       Patologie

-       Screening – MRSA, ESBL, VRE

-       Stěry z prostředí (epidemiologie)

 

Úsek biochemie

 

 

 

Biologický materiál

typ odběrového materiálu

prováděná vyšetření,

potřebné množství materiálu

Operace se vzorkem

Srážlivá žilní krev pro separaci séra

Zkumavka se separačním gelem

(Vacuette)

Většina vyšetření ze séra

(s výjimkou níže uvedených)

do 10 analytů - 5 ml krve

nad 10 analytů - 9 ml krve

malé děti – min. 2,5 ml krve

5-10 x promíchat, 20 minut stát,

transport

do laboratoře

Srážlivá žilní krev pro separaci séra

Zkumavka bez separačního gelu

(Vacuette)

Aminokyseliny - 4 ml krve

Hepatitis B virus DNA (PCR)

6 ml krve

Hepatitis C virus RNA (PCR)

6 ml krve

Nesrážlivá žilní krev pro přípravu plazmy

Zkumavka s  antiglykolytickým  prostředkem NaF a protisrážlivým prostředkem

(Vacuette)

P-glukosa , P-laktát

2 ml krve

5-10 x promíchat,

transport do laboratoře

Nesrážlivá žilní krev pro přípravu plazmy

Zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

P-Amoniak – 3 ml krve

8-10 x promíchat, transport do laboratoře

Glykovaný hemoglobin – 3 ml krve

CMV DNA (PCR), EBV DNA (PCR)

3 ml krve

Chlamydia pneumoniae (PCR)

3 ml krve

Mycoplasma pneumoniae (PCR)

3 ml krve

Nesrážlivá žilní krev pro přípravu plazmy

Zkumavka s protisrážlivým prostředkem heparinát Li

(Vacuette)

heparinizovaní pacienti,

na vyžádání laboratoře

do 10 analytů - 4 ml krve

nad 10 analytů - 9 ml krve

malé děti – min. 2,5 ml krve

5-10-x promíchat, transport do laboratoře

kapilára clinitubes.jpg

Nesrážlivá kapilární krev

Heparinizované lékařské kapiláry

ABR a krevní plyny (Astrup)

Oximetrie - frakce Hb (karbonylhemoglobin, methemoglobin a další)

Na, K, Cl, iCa,

glukosa, laktát

pouze ABR – min 55 μl krve,

jinak min 95 μl krve,

okamžitě transportovat do laboratoře, uchovávat do 2 oC

PICO stříkačka.png

Nesrážlivá arteriální nebo žilní krev

PICO - Heparinizovaná stříkačka s balancovaným heparinátem Li

určená pro stanovení ABR

ABR a krevní plyny (Astrup)

Oximetrie - frakce Hb (karbonylhemoglobin, methemoglobin a další)

Na, K, Cl, iCa, 

glukosa, laktát

stříkačka – 2 ml krve, dobře promíchat

AK-Fix 200 μl krve

okamžitě transportovat do laboratoře, uchovávat do 2 oC

AK fix.png

AK-Fix kapilára - objem 200 μl

(kombinace kapiláry a stříkačky - vhodné pro odběry u novorozenců)

 

IMAG1008.jpg

Moč

Zkumavka nesterilní

bez aditiv

( MUF-Pro nebo Vacuette)

chemické a morfologické vyšetření

5 – 10 ml jednorázové moče

sbíranou moč promíchat, odlít do zkumavky,  uvést množství moče a dobu sběru

kvantitativní stanovení iontů, urey, kreatininu, kyseliny močové, glukosy, celkových proteinů, albuminu

5 – 10 ml moče

U-ELFO, U-IF

5 – 10 ml moče

Pro sběry moče použijte plastovou sběrnou láhev bez konzervantů, pokud není u konkrétní metody uvedeno jinak.

Kontejner na moč.jpg

Moč

Nesterilní nádobka,

kontejner nebo zkumavka

na moč

screening drog

10 ml moče

 

obrazek-actim fecal blood test.jpg

Stolice

Speciální nádobky s roztokem - vydává ÚLD

Okultní krvácení - průkaz humánního Hb

odběr dle návodu

 

zpět

 

 

Úsek biochemie - další odběrový materiál

 

Biologický materiál

Typ odběrového materiálu

Prováděná vyšetření,

potřebné množství materiálu

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

Moč

Zkumavka sterilní

bez aditiv

MTB complex (PCR)

6 – 10 ml moče

 

Sexuálně přenosné choroby (PCR)

6 – 10 ml moče

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbJELp1zF-ui5Btq4jKrm-il6jSPd7pEhgFe25eELuLsWARbS-

Sputum

Sterilní kontejner, sputovka

MTB (PCR)

min 3 ml sputa

 

Chlamydia pneumoniae (PCR)

min 3 ml sputa

 

Mycoplasma pneumoniae (PCR)

min 3 ml sputa

 

Bronchoalveolární laváž (BAL)

Sterilní nádobka

MTB (PCR)

min 3 ml BAL

 

Chlamydia pneumoniae (PCR)

min 3 ml BAL

 

Mycoplasma pneumoniae (PCR)

min 3 ml BAL

 

STD

Výtěr

Odběrová souprava pro STD – vydává laboratoř molekulární diagnostiky ÚLD tel.267162794

STD (sexuálně přenosné choroby)

 

 

Výtěr z dýchacích cest

Odběrové soupravy vydává laboratoř molekulární diagnostiky ÚLD tel.267162794

Chlamydia pneumoniae (PCR)

 

Mycoplasma pneumoniae (PCR)

 

zpět

 

Úsek hematologie

 

 

Biologický materiál

typ odběrového materiálu

prováděná vyšetření,

potřebné množství materiálu

OPERACE se vzorkem

 

Nesrážlivá žilní krev

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

KO+DIFF+RET+schistocyty, CD34+

2 ml krve

8-10 x promíchat

 

Kapilární krev

MiniCollect zkumavky s  protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

KO+DIFF+RET+schistocyty

Malé děti, obtížný odběr – 0,5ml krve

8-10 x promíchat

 

Nesrážlivá žilní krev pro separaci plasmy

 

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem – 3,2% citrátu sodného (0,109 mol/l)

(Vacuette)

Základní koagulační vyšetření
(PT, APTT, TT, Fbg, AT, D-dim)
 do 3 metod - 3 ml krve

nad 3 metody – 4,5 ml krve

nad 3 metody + ethanolgelifikační test – 4,5 ml krve

LMWH – odběr provést 3-4h
po aplikaci nízkomolekulárního heparinu – 2 ml krve

 

Speciální koagulační vyšetření

do 3 metod – 2x4,5ml krve

do 6 metod – 3x4,5ml krve

do 9 metod – 4x4,5ml krve

Směsné testy – 2x4,5ml krve

Agregace trombocytů – 3x4,5ml krve

4 x promíchat

Kostní dřeně

Nátěr na podložní sklo

 

 

 

Jiné tělní tekutiny

Sterilní zkumavka bez aditiv

2 ml tekutiny

 

Jiné tělní tekutiny (hemoragické)

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

2 ml tekutiny

8-10 x promíchat

 

 

Nesrážlivá žilní krev

Monovette ThromboExact

(Sarstedt)

stanovení počtu trombocytů v ThromboExact

2,7 ml krve

8-10 x promíchat

 

 

zpět

Úsek imunologie

 

 

Biologický materiál

typ odběrového materiálu

prováděná vyšetření,

potřebné množství materiálu

OPERACE se vzorkem

 

 

 

 

 

 

Srážlivá žilní krev pro separaci séra

Plastová zkumavka se separačním gelem (preferováno),

příp. plastová (skleněná) zkumavka

bez úpravy, s aktivátory srážení nebo granulátem

(Vacuette) 

 

humorální imunita

autoprotilátky

protiinfekční imunita

20 analytů – 6 – 8 ml krve

specifické IgE, IgG4

2 – 3 analyty – 1ml krve

 

Vyšetření se speciálními požadavky na odběr:

ECP, Quantiferon, Kryoglobulíny

Viz níže
množství krve dle doporučení výrobce odběrového systému

5-10 x promíchat

 

Nesrážlivá žilní krev

 

 

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem – heparinát Li, Na

(Vacuette)

 

Fagocytóza

2 ml krve

oxidační vzplanutí

5-10 x promíchat

Nesrážlivá žilní krev

 

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

 

buněčná imunita

2 ml krve

8-10 x promíchat

 

Jiné tělní tekutiny-synoviální tekutina

Sterilní zkumavka bez aditiv

protiinfekční imunita

1 ml

 

zpět

 

 

Úsek imunologie - vyšetření se speciálními podmínkami odběru

 

ECP

 

 

Srážlivou krev nutno do 2 hodin od odběru zcentrifugovat a oddělit sérum.

2,5 ml

 

 

Kryoglobulíny

 

Krev nutno odebrat do plastové zkumavky při 37° C

a zkumavka pro FW 2 x

 

 

Odběr krve určené k vyšetření přítomnosti kryoglobulinů

Po telefonické domluvě na l. 2871 odběr v ambulanci OAKI.

Odebírá se 1 plastová zkumavka ohřátá na 37 °C, 5 ml

1 zkumavka na FW ohřátá na 37 °C, po odběru neprodleně obě umístěny do termostatu 37 °C

1 zkumavka na FW při laboratorní teplotě.

 

Quantiferon

 

Odběr do tří jednoúčelových zkumavek:

3 odlišené zkumavky (Antigen, nulová kontrola, Mitogen)

kod T0590-0301, odeslat do laboratoře tak, aby inkubace byla zahájena do 16 hod od odběru

 

zpět

 

Úsek genetiky

 

 

Biologický materiál

typ odběrového materiálu

prováděná vyšetření,

potřebné množství materiálu

OPERACE se vzorkem

 

Nesrážlivá periferní krev, krev z vény odvádějící krev z tumoru, krev z centrálního katetru

Plastová zkumavka s protisrážlivým prostředkem K3EDTA

(Vacuette)

Cytomorfologická analýza,

Analýza asociovaných genů a chemorezistence,

Mutační analýza DNA

2 x 8 ml krve

8-10 x promíchat

 

Peritoneální laváž, pleurální punktát, primární tumor (FFPE)

Sterilní nádobka bez aditiv

Cytomorfologická analýza,

Analýza asociovaných genů a chemorezistence,

Mutační analýza DNA

20 ml

 

Primární tumor a jiný materiál bez fixace (metastázy)

Sterilní zkumavka s PBS nebo RPMI

(medium dostupné na dotaz v laboratoři)

Cytomorfologická analýza,

Analýza asociovaných genů a chemorezistence,

Mutační analýza DNA

Objem media upravit dle velikosti vzorku, aby byl vzorek ponořen

 

zpět

 

Úsek mikrobiologie

Doporučené množství odebíraného vzorku pro veškerá prováděná vyšetření, pokud je tento údaj relevantní, je uvedeno v sekci  F-01-04 Úsek mikrobiologie

 

 

DÝCHACÍ CESTY

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

 

Výtěr krk

výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan)

 

 

Výtěr nos

výtěr z nosního vchodu

 

 

Výtěr dutina ústní

Výtěr z dutiny ústní

 

Výtěr z ET

výtěr z tracheostomie

 

 

 

img18

 

Sterilní výtěrovka na drátě ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr larynx

 

 

018251330._._.v

sterilní kontejner z průhledné umělé hmoty se šroubovacím víčkem

Sputum

sputum získané vykašláním

 

 

Sputum - aspirát

endotracheální aspirát

získaný odsátím z intubace / tracheostomie

 

Bronchoalveolární laváž – bal

při bronchoskopii, vhodný fyziologický pufrovaný roztok

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

Výplach paranasální dutiny

Výpach z dutiny malým objemem fyziologického roztoku při punkci paranasálních dutin

 

zpět

UCHO

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

img18

 

Sterilní výtěrovka na drátě ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr zevní zvukovod

výtěr ze zevního zvukovodu

 

 

Výtěr po paracentéze

tekutina ze středouší získaná punkcí nebo po paracentéze, zachycená asepticky na tampon

 

 

zpět

OKO

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr spojivkový vak

výtěr ze spojivkového vaku

 

 

Výtěr rohovkový vřed

výtěr z rohovkového vředu

 

 

Výtěr dárce rohovky

Výtěr z rohovky

 

 

20765-090601151956-injekcni

jednorázová sterilní injekční stříkačka s nasazenou sterilní záslepkou (stopper)

Sklivec

tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

76115f754e4560d3cded388d622244b8--mmf250x250

pouzdro na kontaktní čočky

Kontaktní čočka

Kontaktní čočka

 

Roztok pro kontaktní čočku

Roztok k uchovávání kontaktní čočky

 

 

zpět

 

CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

Likvor

lumbální punkce

 

 

 

img35

 

Hemokultivační lahvička PEDIATRICKÁ!

Kultivace v analyzátoru

lumbální punkce

objem krve 4 ml

  Zasílání likvoru při susp. pur.memingitidě

 

zpět

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

 

 

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Výtěr pochva

výtěr z pochvy

 

Výtěr pochva GBS

výtěr z pochvy

 

Vyšetření doporučujeme provést jako screening kolonizace Streptococcus agalactiae v těhotenství

Výtěr cervix

výtěr z cervixu

 

Výtěr uretra

hluboký výtěr z uretry

 

Výtěr lochie

výtěr z lochií

 

Výtěr placenta

výtěr z placenty

 

Stěr penis a prepucium

stěr z penisu, prepucia

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

 

 

pro anaerobní kultivaci

 

20765-090601151956-injekcni

jednorázová sterilní injekční stříkačka s nasazenou sterilní záslepkou (stopper)

Sekret Barth. žlázy

tekutina z Bartholinské žlázy získaná punkcí

 

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

 

Plodová voda

amniocentéza

 

Nitroděložní tělísko

nitroděložní tělísko

 

Prostatický sekret

tekutina z uretry po masáži prostaty per rectum

 

Sperma

ejakulát získaný masturbací

 

 

114-skla-podlozni

 

Odmaštěné podložní sklo

Mikrobní obraz

poševní sekret zachycený na sterilní výtěrovku a válivým pohybem rozetřený na podlož. sklo

 

 

zpět

MOČOVÉ ÚSTROJÍ

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

 

 

 

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

 

Moč spontánní

střední proud moči

 

Moč jednorázově cévkovaná

cévkovaná moč

 

Moč z perm. cévky

moč z permanentního katétru

 

Moč epicystostomie

 

 

Moč ant. Legionella

střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru

 

Moč ant. St. pneumoniae

střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru

 

 

200991

 

komerční souprava – sterilní kontejner se šroubovacím víčkem s kultivačními médii

Urinax

střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru

 

 

zpět

KŮŽE A POVRCHOVÉ STĚRY

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Stěr z projevu

stěr z kožního projevu

 

Stěr ze sutury

stěr ze sutury

 

Stěr z pupku

stěr z pupku

 

Stěr z okolí kanyly (katétru)

setření okolí zavedené kanyly

 

 

zpět

RÁNY, HLUBOKÉ DEFEKTY A TKÁNĚ

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

 

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Rána

výtěr z rány

 

Stěr z defektu

výtěr z hlubokého defektu

 

Stěr z dekubitu

výtěr z dekubitu

 

Stěr z píštěle

výtěr z píštěle

 

Stěr z incize

výtěr z incize

 

Stěr absces, karbunkl, furunkl

Výtěr absces….

 

Výtěr ze žlučníku

 

 

Výtěr dutina břišní

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

 

Tkáň

excize pyogenní membrány, atp

 

Kost

kost

 

Biopsie

biopsie

 

 

zpět

TEKUTÝ MATERIÁL (OBSAH DUTIN, PUNKTÁTY, HNISY)

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou MTS_002_

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

 

 

 

pro anaerobní kultivaci

 

 

20765-090601151956-injekcni

jednorázová sterilní injekční stříkačka s nasazenou sterilní záslepkou (stopper)

 

pro okamžité dodání do mikrobiologické laboratoře v době jejího rutinního provozu

Všechny klinické vzorky, kde lze očekávat anaerobní floru. Sterilní výtěrovka ve zkumavce umožňuje delší uchovávání vzorku a lepší záchyt anaerobních bakterií. Zároveň ale transportní půda znemožňuje mikroskopické vyšetření a proto je nutné zároveň část tekutého vzorku zaslat ve sterilní zkumavce

MTS_002_+zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500(20765-090601151956-injekcni)

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou se použije pro případy kdy, je odběr prováděn mimo rutinní provoz mikrobiologické laboratoře - pro záchyt anaerobních bakterií. Zároveň je potřeba odebrat tekutý materiál  pro aerobní kultivaci a mirkoskopické vyšetření

Punktát hrudní

punkce pleurálního prostoru (1-5ml)

 

Punktát břišní

punkce peritoneálního prostoru (1-5ml

 

Punktát kloubní

punkce kloubu (1-5ml)

 

Punktát z Douglasu

punkce Douglasova prostoru (1-5ml)

 

Ascites

punkce ascitu (1-5ml)

 

Hnis

punkce abscesu nebo patologické dutiny

 

Obsah abscesu nebo patologické dutiny získaný punkcí,

výjimečně výtěr sterilním tamponem.

Obsah drénu

 

 

Mateřské mléko

 

 

Žluč

tekutina získaná punkcí

 

Obsah žlučníku

tekutina získaná punkcí

 

Produkt separace

 

 

 

 

sterilní zkumavka

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

 

img31

modrá SA  - standardní aerobní

Dialyzát

obsah dialyzačního vaku

objem materiálu do hemokultivační lahvičky 10 ml

V žádném případě neposílat celý dialyzační vak 

transfúzní vak

Transfúzní vak

 

 

 

zpět

KARDIOVASKULÁRNÍ ÚSTROJÍ

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Stěr sternum podkoží

 

 

Stěr srdce perikard

 

 

Stěr z aorty

 

 

Stěr z AO chlopně

 

 

Stěr ze sterna

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

sterilní zkumavka

 

Tkáň

excize pyogenní membrány, atp

 

 

 

zpět

ZAŽÍVACÍ ÚSTROJÍ

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

TS_009_

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce

Rectum

výtěr z recta

základní kultivační vyšetření stolice, zaměřené na průkaz bakteriálních patogenů ­ Enterobacteriaceae

(Salmonella spp., Shigella spp.,atp.)

 

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Rectum Campylobacter, Yersinia

výtěr z recta

základní kultivační vyšetření stolice, zaměřené na průkaz bakteriálních patogenů ­

rozšířené o Campylobacter spp. a Yersinia spp.

 

018251330._._.v

 

kontejner z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem, případně s lopatičkou

Toxin Clostridium.diff.

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku, nebo 1- 2 ml tekuté stolice

 

Rotaviry, adenoviry

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku, nebo 1- 2 ml tekuté stolice

 

Noroviry

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku, nebo 1- 2 ml tekuté stolice

 

H. pylori

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku, nebo 1- 2 ml tekuté stolice

 

 

zpět

OTISKOVÁ METODA

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

krevní agar se sterilním čtvercem filtračního papíru (dodá laboratoř)

Otisk

rána – otisková metoda

 

 

zpět

CIZORODÝ MATERIÁL

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

 

 

 

 

zkum-sterilni-10ml-prazdna-cer-500x500

 

sterilní zkumavka

NASUCHO!!!

 

Kanyla

odstřižení 5cm špičky vyjmuté kanyly

 

Dialyzační katetr

odstřižení 5cm koncové části vyjmutého katétru

 

Redon

odstřižení 5cm koncové části vyjmutého redonu

 

Drén

odstřižení 5cm koncové části vyjmutého drénu

 

Elektroda

odstřižení 5cm koncové části elektrody

 

Mulový tampón

mulový tampón

 

transport v anaerobním kontejneru (dodá laboratoř) pro následnou sonifikaci

Implantát (ortopedický)

operační vyjmutí náhrady

Pouze po předchozí telefonické domluvě s oddělením mikrobiologie

Původní obal

Sérové oční kapky

 

zpět

HEMOKULTIVACE

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

 

 

TS_009_

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce

Stěr před hemokulturou

stěr z kůže v místě vpichu, před odběrem krve na hemokultivaci, po dezinfekci

 

 

img32

zelená FA - fakultativní aerobní

Hemokultura FAN aerobní (zelená)

aseptická venepunkce (standardní odběr)

odběr z cévního katétru (při podezření na katétrovou infekci)

objem krve10 ml

U pacientů  s nasazenou ATB terapií

 

img31

modrá SA  - standardní aerobní

Hemokultura aerobní (modrá)

aseptická venepunkce (standardní odběr)

odběr z cévního katétru (při podezření na katétrovou infekci)

objem krve10 ml

U pacientů bez  ATB terapie

 

img33

fialová SN - standardní anaerobní

Hemokultura anaerobní

aseptická venepunkce (standardní odběr)

odběr z cévního katétru (při podezření na katétrovou infekci)

objem krve10 ml

 

 

img35

 

Hemokultivační lahvička pediatrická

Hemokultura PEDI

aseptická venepunkce (standardní odběr)

odběr z cévního katétru (při podezření na katétrovou infekci)

objem krve 4 ml

 

 

img32

zelená FA Plus – aerobní k prodloužené kultivaci

Hemokultura FA PLUS aerobní (zelená)

aseptická venepunkce (standardní odběr)

odběr z cévního katétru (při podezření na katétrovou infekci

objem krve10 ml

 

Lze zvolit libovolnou hemokultivační lahvičku

Hemokultura punktát

Punkce

Objem materiálu 10 ml (při zvolení PEDI lahvičky 4 ml)

 

Lze zvolit libovolnou hemokultivační lahvičku

Hemokultura dialyzát

Dialyzát

Objem materiálu 10 ml (při zvolení PEDI lahvičky 4 ml)

 

Lze zvolit libovolnou hemokultivační lahvičku

Hemokultura transfúzní oddělení

Objem materiálu 10 ml (při zvolení PEDI lahvičky 4 ml)

 

 

zpět

PARAZITOLOGIE

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

018251330._._.v

 

kontejner z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem, případně s lopatičkou

Standardní parazit.stolice (ČR a návrat z ciziny)

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku, nebo 1- 2 ml tekuté stolice

 

Specielní parazit. stolice (návrat z ciziny)

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku, nebo 1- 2 ml tekuté stolice

 

Stolice na kryptosporodiózu

Stolice v množství odpovídající objemu lískového oříšku, nebo 1- 2 ml tekuté stolice

 

 

114-skla-podlozni

Odmaštěné podložní sklo

Mikroskopicky malárie

 

 

Podložní sklo s lepící páskou  (dodá laboratoř

Anální stěr

průhlednou lepící pásku přitisknout v anální oblasti a nalepit na podložní sklo

 

zpět

PATOLOGIE

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

TS_009_

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce

Výtěr slezina

 

 

Výtěr mozkové pleny

 

 

Výtěr plíce

 

 

Výtěr tenké střevo

 

 

Výtěr tlusté střevo

 

 

 

zpět

SCREENING … MRSA, ESBL, VRE

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

 

TS_009_

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce

Screening krk

výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan)

Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus – MRSA

 

Screening nos

výtěr z nosního vchodu

Screening stěr perineum

stěr z perinea

Screening stěr z kůže

stěr z kůže

MTS_002_

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Rána (plocha)

stěr z popálené plochy

Pro popáleniny

 

TS_009_

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce

Screening  rectum

výtěr z recta

Kultivační vyšetření stolice na nosokomiální patogeny ( β -laktamáza pozitivní kmeny, Pseudomonas spp.)

 

zpět

STĚRY Z PROSTŘEDÍ (EPIDEMIOLOGIE)

 

Vyšetření

Odběr

Poznámka

 

 

TS_009_

 

MTS_002_

 

Sterilní výtěrovka ve zkumavce/ Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Stěr z prostředí

Stěr z prostředí

Screening MRSA, VRE a producentů ESBL

Stěr z myčky

Stěr z myčky

Otisk (rukou)

Otisk (rukou)

 

zpět