E-06 KonzultaÄŤnĂ­ ÄŤinnost

Konzultační služby jsou poskytovány denně telefonicky.

UpozornÄ›nĂ­ a komentáře k vĂ˝sledkĹŻm majĂ­cĂ­ vliv na posuzovánĂ­ vĂ˝sledku jsou uvádÄ›ny v komentáři za vĂ˝sledkem nebo v textovĂ© části kaĹľdĂ©ho vĂ˝sledkovĂ©ho listu (komentář, poznámka)

 

Konzultace jsou umoĹľnÄ›ny kontaktem s odbornĂ˝mi pracovnĂ­ky:

 

Ăšsek biochemie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovnĂ­ oblast

KontaktnĂ­ spojenĂ­

MUDr. Jan Ĺ piÄŤka, MBA

přednosta ústavu

Klinická biochemie

267162313,

267162792

Mgr. Markéta Kotrbatá

ĂşsekovĂ˝ bioanalytik

Vyšetřovací metody v KB

267162783

Mgr. Petra Birtusová

odbornĂ˝ pracovnĂ­k v lab.metodách

VyšetĹ™ovacĂ­ metody v KB, základnĂ­ kmen

267163011

Mgr. Monika Hedelová

odbornĂ˝ pracovnĂ­k v lab.metodách

VyšetĹ™ovacĂ­ metody v KB, základnĂ­ kmen

267163011

Mgr. Renata Hučková

odbornĂ˝ pracovnĂ­k v lab.metodách

Vyšetřovací metody v KB

267163507

MUDr. Andrea Pavlíková

lékař

LĂ©kaĹ™ská mikrobiologie, klinická biochemie v přípravÄ›, molekulárnÄ› biologická vyšetĹ™enĂ­

267162788

 

Ăšsek hematologie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovnĂ­ oblast

KontaktnĂ­ spojenĂ­

MUDr. Petra Kačírková

lékař

Hematologie a transfúzní lékařství

267162885

Mgr. Marcela Mikešová

vedoucĂ­ Ăşseku

Hematologie a transfĂşznĂ­ sluĹľba

267162876

 

Ăšsek imunologie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovnĂ­ oblast

KontaktnĂ­ spojenĂ­

Doc. MUDr. Petr KuÄŤera, Ph.D. 

primář

Alergologie a klinická imunologie

267163364,

267162257

MUDr. Milada Cvačková

lékař

Alergologie a klinická imunologie

267163364

MUDr. Martina Koudelková

lékař

Alergologie a klinická imunologie, lékařská mikrobiologie

267163364

Konzultační činnost laboratoře může být prováděna i na seminářích pořádaných OAKI, případně ÚLD FNKV.

 

Konzultace se provádÄ›jĂ­ pĹ™edevším v oblastech: indikace a interpretace imunologickĂ©ho laboratornĂ­ho vyšetĹ™enĂ­. V souvislosti s vyšetĹ™ovánĂ­m nemocnĂ©ho lze poskytnou klinickou konzultaci – ambulantnĂ­ vyš. na ambulanci OAKI nebo konziliárnĂ­ vyšetĹ™enĂ­ u lĹŻĹľka ve FNKV.

 

Ăšsek mikrobiologie

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovnĂ­ oblast

KontaktnĂ­ spojenĂ­/ pager

MUDr. Filip PrusĂ­k

primář

 Lékařská mikrobiologie

267 163 537/ 5316

MUDr. Kateřina Dolejšová

lékař

Lékařská mikrobiologie

267 162 542/ 5941

KonzultaÄŤnĂ­ ÄŤinnost mikrobiologickĂ© laboratoĹ™e je provádÄ›na v Po-Pá od 7:00-15:30 a v So od 8:00-15:30.

 

Centrální příjem

Příjmení jméno

Funkce

Specializace, pracovnĂ­ oblast

KontaktnĂ­ spojenĂ­

Bc. Veronika Čajková

úseková laborantka

Odběry biologického materiálu, realizace transportu a svozu vzorků

267 162 427

Vydávání potřeb laboratoří

Kliniky i oddÄ›lenĂ­ FNKV si objednávajĂ­ odbÄ›rovĂ© soupravy pro odbÄ›ry krve, moÄŤe a dalšího biologickĂ©ho materiálu prostĹ™ednictvĂ­m SZT. JednotnĂ˝ odbÄ›rovĂ˝ systĂ©m je zvolen vedenĂ­m FNKV.

Externí zdravotnická zařízení si odběrový materiál zajišťují samostatně podle doporučení ULD

(viz LP C-05 Odběrový systém a množství vzorku).

ULD vydává odběrové soupravy k průkazu okultního krvácení (průkaz hemoglobinu humánního původu).

O vydání lze požádat na telefonu 267162785 (laboratoř vyšetření močí)  nebo 267162784 (příjem materiálu).