C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření  (dodatečná a opakovaná vyšetření)

 

Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře

dodaných při dodržení následujících pravidel:

 

objednání a žádanka na tato vyšetření bude doručena do laboratoře nejpozději do druhého dne.

 

 

 

Speciální požadavky na dodatečná a opakovaná vyšetření za jednotlivá oddělení

Biochemie

Pokud je sérum/plasma ve zkumavce odděleno separačním gelem, lze provádět dodatečná vyšetření 24 – 48 hodin po odběru.

U zkumavek bez gelu je časový limit pro dodatečná vyšetření 24 hodin po odběru.

Nelze provádět dodatečná stanovení nestabilních analytů, např.  K+, glukóza, folát, homocystein, NSE apod.

U močí lze doordinovat vyšetření iontů, urey, kreatininu, kyseliny močové, glukózy, celkové bílkoviny a albuminu 48 hodin po odběru.

 

Na možnost doordinování molekulárně biologických vyšetření infekčních agens se informujte na telefonním čísle 267 16 2788.

 

Hematologie

V případě překročené doby stability jednotlivých metod nelze dodatečná vyšetření provést a je nutný odběr nového vzorku.

 

Imunologie

Laboratoř skladuje zásobní alikvoty vzorků séra při -20°C po dobu 2 měsíců, v tomto období lze požadovat dodatečná vyšetření humorální imunity. Po uplynutí daného časového intervalu nelze dodatečně objednaná vyšetření provést a je nutný odběr nového vzorku.

 

Mikrobiologie

Zbytek materiálu po provedeném vyšetření je uchováván na úseku mikrobiologie při +2 až +8°C po dobu 7 dní. Po uplynutí 4 dnů vyšetření většinou nelze provést a je nutný odběr nového vzorku.

Při požadavku dodatečného či opakovaného vyšetření z původního materiálu je nutno vzhledem k nestabilitě vzorku brát v úvahu druh zaslaného materiálu a zkonzultovat možnost dovyšetření s odpovědným VŠ pracovníkem.