Využití:

Metoda slouží ke stanovení koncentrace urey ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet 

odpadu urey močí za 24 hodin. (příp. odpadu nebílkovinného dusíku močí).

Bližší informace u odpovídající metody.

Zdroj informací:

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, www.enclabmed.cz