U_urea, urea v moči

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: . .

Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Využití:

Metoda slouží ke stanovení koncentrace urey ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet 

odpadu urey močí za 24 hodin. (příp. odpadu nebílkovinného dusíku močí).

Bližší informace u odpovídající metody.

Zdroj informací:

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, www.enclabmed.cz