Využití:

Metoda slouží ke stanovení koncentrace sodíku ve sbírané nebo jednorázové moči. Výsledek je použit pro výpočty odpadu sodíku močí za 24 hodin nebo frakční exkrece sodného kationtu.

Bližší informace u odpovídajících metod.

Zdroj informací:

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, www.enclabmed.cz