U_Na, sodík v moči

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: . .

Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Využití:

Metoda slouží ke stanovení koncentrace sodíku ve sbírané nebo jednorázové moči. Výsledek je použit pro výpočty odpadu sodíku močí za 24 hodin nebo frakční exkrece sodného kationtu.

Bližší informace u odpovídajících metod.

Zdroj informací:

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, www.enclabmed.cz