Vyšetření acidobazické rovnováhy (Astrup)

Texty k LÄŚLP/Text k poloĹľce LÄŚLP

ÄŤĂ­slo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platĂ­ od

: 10.12.2012

Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

VyšetĹ™enĂ­ acidobazickĂ© rovnováhy (Astrup) 

Base excess ECT (Base excess extracelulárnĂ­ tekutiny) 

 

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 - 1 den

- 7,5

- 0,5

mmol/l

-

-

2 - 5 dnĂ­

- 3,4

2,3

mmol/l

-

-

6 dnĹŻ - 3 roky

- 3,4

2,3

mmol/l

-

-

3 - 4 roky

- 3,0

2,5

mmol/l

-

-

4  - 99 let

- 2,5

2,5

mmol/l

-

Poznámka: Hodnota výpočtu je závislá na stabilitě vstupních parametrů (pH, pCO2).

HCOaktuální (Hydrogenkarbonát aktuální v plazmě)

 

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 – 4 dny

18,5

23,8

mmol/l

-

-

5 dní - 4 týdny

20,0

24,0

mmol/l

-

-

4 týdny - 1 rok

20,0

23,0

mmol/l

-

-

1 - 99 let

22,0

26,0

mmol/l

-

Poznámka: VĂ˝poÄŤet  z naměřenĂ© aktuálnĂ­ hodnoty pH a pCO2. Hodnota vĂ˝poÄŤtu je závislá na stabilitÄ› vstupnĂ­ch parametrĹŻ (pH, pCO2).

Kapilární krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dnĂ­ - 1 den

7,220

7,414

-

-

-

2 dny - 5 dnĂ­

7,300

7,420

-

-

-

6 dnĹŻ - 1 rok

7,320

7,430

-

-

-

1 rok - 14 let

7,330

7,435

-

-

-

14 let - 99 let

7,360

7,440

-

-

 

pCO2

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dnĂ­ - 1 den

4,00

7,30

kPa

-

-

2 dny - 5 dnĂ­

4,40

6,00

kPa

-

-

6 dnĹŻ - 1 rok

4,40

5,30

kPa

-

-

1 rok - 3 roky

4,40

5,50

kPa

-

-

3 roky - 14 let

4,40

5,65

kPa

-

-

14 let - 99 let

4,80

5,90

kPa

-

Poznámka: Pokles při nedokonalém utěsnění kapiláry a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky.

pO2

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dní - 4 týdny

7,60

9,20

kPa

-

-

4 týdny - 1 rok

9,30

11,40

kPa

-

-

1 rok - 15 let

10,80

12,70

kPa

-

-

15 let - 99 let

9,90

14,40

kPa

-

Poznámka: OdebĂ­rá se anaerobnÄ› do kapilár. Krev je nutnĂ© dokonale promĂ­chat pomocĂ­ drátku a kapiláru uzavřít na obou koncĂ­ch. Nabraná krev v kapiláře nesmĂ­ obsahovat  bublinky vzduchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteriální krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

15 - 99 let

7,360

7,440

-

-

pCO2

15 - 99 let

4,50

6,10

kPa

-

pO2

-

15 - 99 let

9,40

14,7

kPa

-

Poznámka: Odběr arteriální krve provést anaerobně odběrovou soupravou určenou pro tato vyšetření. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Další postup dle doporučení výrobce odběrové soupravy.

 

VenĂłznĂ­ krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dnĂ­ - 99 let

7,320

7,430

-

-

pCO2

-

0 dnĂ­ - 99 let

5,07

6,67

kPa

-

pO2

-

0 dnĂ­ - 1 den

4,8

5,9

kPa

-

Poznámka: Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Další postup dle doporučení výrobce odběrové soupravy.

 

Pupečníková arteriální krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dnĂ­ - 1 den

7,110

7,380

-

-

pCO2

-

0 dnĂ­ - 1 den

4,08

8,77

kPa

-

pO2

-

0 dnĂ­ - 1 den

1,20

4,81

kPa

-

Poznámka: OdbÄ›r krve provĂ©st anaerobnÄ› do odbÄ›rovĂ© zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmĂ­ obsahovat  bublinky vzduchu. Další postup dle doporuÄŤenĂ­ vĂ˝robce odbÄ›rovĂ© soupravy.

 

Pupečníková venózní krev

pH

Sex

Věk od do

DRM

HRM

Jednotky

Další údaje

-

0 dnĂ­ - 1 den

7,220

7,430

-

-

pCO2

-

0 dnĂ­ - 1 den

3,64

6,84

kPa

-

pO2

-

0 dnĂ­ - 1 den

4,80

5,90

kPa

-

Poznámka: OdbÄ›r krve provĂ©st anaerobnÄ› do odbÄ›rovĂ© zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmĂ­ obsahovat  bublinky vzduchu. Další postup dle doporuÄŤenĂ­ vĂ˝robce odbÄ›rovĂ© soupravy.