Uretra - výtěr

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: . .

Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Uretra – výtěr, základní mikrobiologické vyšetření

 

 

Odběr do:

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou nebo kultivační půdy v Petriho miskách.

Primární materiál:

Výtěr z uretry

Pokyny k odběru vzorku

Hluboký výtěr z uretry. Vyjmutý tampon se zasune do transportní půdy nebo rozočkuje na nebo kultivační půdy v Petriho miskách..

Maximální doba doručení do laboratoře

24 hod při pokojové teplotě (výtěrovka)

2 hod při pokojového teplotě (kultivační půdy v Petriho miskách)

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Negativní nález

2 dny

Pozitivní nález

2–4 dny

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

 

 

Poznámka k vyšetření

Vyšetření zahrnuje i kultivační průkaz Neisseria gonorrhoeae.
Vyšetření nezahrnuje průkaz chlamydií a mykoplasmat!

Kultivační půdy v Petriho miskách jsou na vyžádání k dispozici na ÚLD (+420 267 162 544).