Hemokultivace v automatickém analyzátoru

 

 

Odběr do:

Hemokultivační lahvička, viz níže

Typ lahvičky

Vyšetření

Katalogové číslo

Typ vzorků

Objem vzorku

BacT/ALERT SA Standard Aerobic

Hemokultura aerobní (modrá lahvička)

259789

Krev nebo normálně sterilní tělní tekutiny (SBF)

Až do 10 ml

BacT/ALERT SN Standard Anaerobic

Hemokultura anaerobní (fialová lahvička)

259790

Krev nebo SBF

Až do 10 ml

BacT/ALERT FA FAN® Aerobic

Hemokultura FAN aerobní (zelená lahvička)

259791

Krev nebo SBF

Až do 10 ml

BacT/ALERT PF Pediatric FAN

Hemokultura PEDI

(žlutá lahvička)

259794

Krev nebo SBF

Až do 4 ml

BacT/ALERT FA Plus

Hemokultura FA PLUS aerobní (zelená lahvička)

410851

Krev nebo SBF

Až do 10 ml

 

 

Primární materiál:

Krev, popř. jiná primárně sterilní tělní tekutina (SBF)

Pokyny k odběru vzorku

Asepticky odebranou krev, či SBF sterilně vpravte do hemokultivační lahvičky. Do anaerobní lahvičky tak, aby do ní nevnikl vzduch ze stříkačky (gumovou zátku poté není nutné přelepovat).

Pokyn pro oddělení

Provádějte stěr před odběrem krve na hemokultivaci  Stěr před HK

Odebírejte do dvou lahviček (ideálně jednu aerobní a jednu anaerobní lahvičku), přičemž s vyšším počtem odběrů se snižuje pravděpodobnost falešně negativních/pozitivních výsledků.

U dětí je postačující odběr do jedné lahvičky (vzhledem k vyššímu stupni bakteriémii) s nižším objemem, viz výše lahvička PEDI.

První odběr provést před nasazením ATB terapie, popř. před aplikací další dávky. Při již zahájené ATB terapii využijte hemokultivační lahvičky s inhibitory ATB (lahvičky FAN, Fa PLUS a PEDI).

Odběr časovat na začátek vzestupu teplotní křivky nebo třesavky, při pravidelném vzestupu teploty odeberte 1 hodinu před vzestupem.

Při podezření na endokarditidu doporučujeme odebrat více vzorků v krátkém časovém intervalu.

Nepřelepujte čárové kódy na lahvičkách.

Maximální doba doručení do laboratoře

2 hod při pokojové teplotě

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Negativní nález

6 dní

Pozitivní nález

2–8 dní*

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

Polymikrobiální nález většinou svědčí o kontaminaci

 

 

Poznámka k vyšetření

*Pozitivní nález je hlášen na oddělení, viz E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech. Většina pozitivních výsledků je detekována v průběhu 48 hodin. Následující den je k dispozici předběžné určení rodu/druhu bakterie a předběžná citlivost na antibiotika - (zjišťovaná nestandardně přímo z hemokultury). Druhý až čtvrtý den od signalizace je k dispozici konečný výsledek včetně stanovení citlivosti