D-03 Vyšetření prováděná externími laborato

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

ÄŤĂ­slo dokumentu

: ULD_LP 23

verze dokumentu

: 03

platĂ­ od

: 01.04.2015

Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

D-03 Vyšetření prováděná externími laboratořemi

 

ÚLD využívá služeb smluvní laboratoře SPADIA LAB, a to na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi SPADIA LAB a.s. a FNKV. Laboratoř SPADIA LAB zajišťuje i svoz vzorků do dalších laboratoří. Biologický materiál na vyšetření, která ÚLD neprovádí, se přednostně zasílá do smluvní laboratoře Spadia (je-li pro tato vyšetření kompetentní). V případě potřeby je možné domluvit s primářem příslušného úseku zaslání materiálu do jiné laboratoře. 

 

Seznam vyšetĹ™enĂ­ odesĂ­lanĂ˝ch do externĂ­ch laboratoří je uveden v Seznamu externĂ­ch laboratoří.

Všechny odeslané vzorky se evidují na Centrálním příjmu ÚLD.