F-01-02 Seznam vyšetření ULD – Úsek hematologie

 

Morfologická vyšetření

 

            Vyšetření na automatických analyzátorech

                        Krevní obraz

Krevní obraz s diferenciálem

Retikulocyty

Body fluid

 

Indikace nevyžádaných vyšetření

 

Rutinní morfologická vyšetření

            Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů

Vyšetření schistocytů

 

Speciální morfologická vyšetření

            Morfologická vyšetření aspirátu kostní dřeně -  Pokyny pro odběr aspirátu kostní dřeně

Cytochemická vyšetření

Imunofenotypizační vyšetření

 

Vyšetření poruch hemostázy

 

                        Vyšetření primární hemostázy

                        Základní koagulační vyšetření

Speciální koagulační vyšetření

Koagulační vyšetření na objednávku