Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Věda a výuka

Odborné semináře

Odborné semináře se konají zpravidla 1x za měsíc, v úterý odpoledne, délka trvání 2 hodiny, seminář je zpravidla ohodnocen 1 kreditním bodem v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

Každoročně v květnu probíhá tradiční odborná konference s názvem  Vinohradské odpoledne“- akce KRL na vybrané téma, seminář je zpravidla ohodnocen 4 kredity v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

V případě zájmu kontaktujte e-mailem sekretariát Kliniky rehabilitačního lékařství: alena.pitterova@fnkv.cz, ve kterém uveďte Vaše jméno, příjmení, titul, datum narození a Vaši adresu.

Specializační vzdělávání Klinika  rehabilitačního lékařství má statut akreditovaného pracoviště II.typu v oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny. Klinika rehabilitačního lékařství (KRL) zajišťuje PRegraduální   teoretickou a praktickou výuku  v Bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví -   v oboru Fyzioterapie 3.LF UK.   KRL participuje  na pregraduální výuce magisterského studia Všeobecného lékařství 3. LF UK  a  bakalářského studijního programu Ošetřovatelství - obor  všeobecná sestra ( prezenční i kombinovaná forma studia).Klinika rehabilitačního lékařství  zajišťuje praktickou výuku postgraduálního specializačního vzdělávání Aplikované fyzioterapie  IPVZ Praha pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutů. Klinika rehabilitačního lékařství  zajišťuje praktickou výuku specializačního vzdělávání lékařů v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína dle Vyhl. 361/2010 Sb. A  Vyhl. 185/2009 Sb. O oborech specializačního vzdělávání lékařů a podílí se i na postgraduálním studiu lékařů v základních kmenech dle platné legislativy.

Odborné semináře - 2016

Délka trvání: 2 hodiny, semínář bude ohodnocen 1 kreditním bodem v rámci
celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

 

Datum a čas 


Místo konání
 

Přednášející + téma 
 26.1.2017
15:30 - 17:30
posluchárna
3.LF UK

Ergoterapie u vybraných diagnóz, Bc. Petra Krůtová
Obsah:
1. úvod – pojem ergoterapie  (15:30 – 15:45)
2. ergoterapeut – člen multidisciplinárního týmu a jeho role (15:45 – 16:15)
3. ergoterapeutická intervence u nejčastějších diagnóz ve FNKV (16:15 – 17:00)
4. vyšetřovací metody a nástroje intervence (17:00 – 17.20)
5. závěr, diskuze (17:20 – 17:30)

Na akci je nutné se nahlásit pouze e-mailem , a to nejpozději 5 dnů před konáním akce !
e-mail: alena.pitterova@fnkv.cz.

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV